Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

Agnolo Bronzino
Eleonora di Toledo col figlio Giovanni
from 1544(1544) until 1545(1545) Medium Oil on panel cyf
ID: 83150

Agnolo Bronzino Eleonora di Toledo col figlio Giovanni
Go Back!Agnolo Bronzino Eleonora di Toledo col figlio Giovanni


Go Back!


 

Agnolo Bronzino

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Agnolo di Cosimo (November 17, 1503 ?C November 23,1572), usually known as Il Bronzino, or Agnolo Bronzino (mistaken attempts also have been made in the past to assert his name was Agnolo Tori and even Angelo (Agnolo) Allori), was an Italian Mannerist painter from Florence. The origin of his nickname, Bronzino is unknown, but could derive from his dark complexion, or from that he gave many of his portrait subjects. It has been claimed by some that he had dark skin as a symptom of Addison disease, a condition which affects the adrenal glands and often causes excessive pigmentation of the skin.  Related Paintings of Agnolo Bronzino :. | Venus and Cupid | Portrait of Giovanni de- Medici | Portrait of Maria de'Medici | Holy Family | Mose strikes water out of the rock fresco in the chapel of the Eleonora of Toledo |
Related Artists:
Louis Abrahams
1839?C1918
egron lundgren
Egron Sellif Lundgren, född 18 december 1815 i Stockholm, död 16 december 1875 i Stockholm var en svensk konstnär och författare. Hans lite egendomliga förnamn är givet av en omtänksam fader som önskade sin lille nyfödde ett rofyllt liv, eg-ron. Egron Lundgren kan betecknas som den svenska akvarellkonstens fader. Han började först som oljemålare där han utförde genremålningar och historiska framställningar i tidens anda. Under sina många resor till Italien, Spanien och Indien fann han dock sitt rätta uttrycksmedel i akvarellen vars teknik han utvecklade till ett mästerskap. Han bosatte sig i mitten av 1850-talet i London där han hade stora framgångar som porträttmålare. Med London som utgångspunkt företog han sedan ytterligare resor både till Italien och Spanien men även till Egypten och Indien. Hans reportagemålningar från sepoyupproret i Indien anses utgöra en av höjdpunkterna i hans produktion. Hans akvarellteknik utvecklades med åren till en snabb, upplöst teknik i rena, klara färger och lätt penselföring. England med sina dimhöljda öar kom till fullt uttryck i arbetena från hans många resor. Sina sista år tillbringade Egron Lundgren i Stockholm men också därifrån fortsatte han sitt resande. Mest känd för en sentida publik har han blivit genom sina brev och dagboksanteckningar, utgivna under titeln En målares anteckningar 1 - 2 Egron Lundgrens väg i Södra Ängby, Stockholm är uppkallad efter Egron Lundgren.
James Baynes
James Baynes (5 April 1766 ?C 12 May 1837) was an English watercolour painter and drawing-master. Little is known of his family apart from the fact that he was born in Lancaster as the song of a local tradesman and was the eldest of six children, his grandfather being a Catholic priest in Kirkby Lonsdale where his father was born. As a boy he showed a love of the arts and had been employed to draw heads and work devices until Dr. Campbell, a local Physician, having seen some of these works sent some sketches to his friend George Romney. The young Baynes was then sent to London to study under Romney at the expense of Dr. Campbell. In 1784, at the age of 18 he became a student at the Royal Academy. He wedded Mary Mann (1766-1845) in 1785 at Marylebone Church, London. Their son, Thomas Mann Baynes (1794-1854), was also became a noted watercolour artist.


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved