Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

Agnolo Bronzino
Eleonora of Toledo and her Son Giovanni
mk86 c.1545 Oil on wood 115x96cm Florence,Galleria deglu Uffizi
ID: 33466

Agnolo Bronzino Eleonora of Toledo and her Son Giovanni
Go Back!Agnolo Bronzino Eleonora of Toledo and her Son Giovanni


Go Back!


 

Agnolo Bronzino

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Agnolo di Cosimo (November 17, 1503 ?C November 23,1572), usually known as Il Bronzino, or Agnolo Bronzino (mistaken attempts also have been made in the past to assert his name was Agnolo Tori and even Angelo (Agnolo) Allori), was an Italian Mannerist painter from Florence. The origin of his nickname, Bronzino is unknown, but could derive from his dark complexion, or from that he gave many of his portrait subjects. It has been claimed by some that he had dark skin as a symptom of Addison disease, a condition which affects the adrenal glands and often causes excessive pigmentation of the skin.  Related Paintings of Agnolo Bronzino :. | The Deposition of Christ | Lodovico Capponi | Portrait of Eleanor of Toledo and Her Son | Portrait of Francesco I as a Young Man | Portrat der |
Related Artists:
per wickenberg
1812-1846 Per Gabriel Wickenberg, född 1 oktober 1812 i Malmö, död 19 december 1846 i Pau, var en svensk konstnär. Per Wickenberg kom från enkla förhållanden, hans far var fanjunkare, men visade tidigt en talang för teckning och måleri. 1831 skedde en insamling till hans förmån i Malmö, mend vars hjälp han fick möjlighet att komma till Stockholm att studera konst. Han besvärades tidigt av en ögonsjukdom, och med hjälp av bidrag från Konstföreningen i Stockholm fick han 1836 hjälp att resa till Tyskland för att söka bot. Efter tillfrisknandet valde han att stanna en tid i Berlin och vann där ett gott erkännande för sina tavlor. 1838 reste han till Paris, och vann där samma år guldmedalj på salongen för sin tavla "Nordiskt vinterlandskap". Wickenberg blev 1839 agre och 1842 ledamot av Konstakademien, under det att han stannade kvar i Paris. Wickenbergs ögonsjukdom återkom dock, och han insjuknade även i tuberkulos. Vintern 1843-44 uppehöll han sig i Nice, för att kurera sig, men förgåves, och 1846 avled han, bara 34 år gammal. 1842 tilldelades han Vasaorden och Hederslegionens kors.
David, Jacques-Louis
French Neoclassical Painter, 1748-1825 Jacques-Louis David is famous for his huge, dramatic canvasses of Napoleon and other historical figures, including Oath of the Horatii (1784), Death of Marat (1793) and The Sabine Women (1799). Early in his career he was a leader in the neoclassical movement; later his subjects became more modern and political. David was himself active in the French Revolution as a supporter of Robespierre and is sometimes called the chief propagandist for the Revolution; after the Reign of Terror ended he was briefly imprisoned for his actions. When Napoleon took power David became his court painter and created several grand canvasses of the Emperor, including the heroic Napoleon Bonaparte Crossing the Alps (1801) and the enormous Coronation of Napoleon and Josephine (1807). David also painted Napoleon in His Study (1812),
Meszoly, Geza
Hungarian Painter, 1844-1887


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved