Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

Agnolo Bronzino
Venus and Cupid
mk276 1540 Oil on canvas 147 x 117cm National Gallery, London
ID: 62079

Agnolo Bronzino Venus and Cupid
Go Back!Agnolo Bronzino Venus and Cupid


Go Back!


 

Agnolo Bronzino

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Agnolo di Cosimo (November 17, 1503 ?C November 23,1572), usually known as Il Bronzino, or Agnolo Bronzino (mistaken attempts also have been made in the past to assert his name was Agnolo Tori and even Angelo (Agnolo) Allori), was an Italian Mannerist painter from Florence. The origin of his nickname, Bronzino is unknown, but could derive from his dark complexion, or from that he gave many of his portrait subjects. It has been claimed by some that he had dark skin as a symptom of Addison disease, a condition which affects the adrenal glands and often causes excessive pigmentation of the skin.  Related Paintings of Agnolo Bronzino :. | The Sacred Family Second half of the century XVI | lucrezia panciatichi | Altar der Kapelle der Eleonora da Toledo | Eleonora di Toledo col figlio Giovanni | St John the Baptist |
Related Artists:
egron lundgren
Egron Sellif Lundgren, född 18 december 1815 i Stockholm, död 16 december 1875 i Stockholm var en svensk konstnär och författare. Hans lite egendomliga förnamn är givet av en omtänksam fader som önskade sin lille nyfödde ett rofyllt liv, eg-ron. Egron Lundgren kan betecknas som den svenska akvarellkonstens fader. Han började först som oljemålare där han utförde genremålningar och historiska framställningar i tidens anda. Under sina många resor till Italien, Spanien och Indien fann han dock sitt rätta uttrycksmedel i akvarellen vars teknik han utvecklade till ett mästerskap. Han bosatte sig i mitten av 1850-talet i London där han hade stora framgångar som porträttmålare. Med London som utgångspunkt företog han sedan ytterligare resor både till Italien och Spanien men även till Egypten och Indien. Hans reportagemålningar från sepoyupproret i Indien anses utgöra en av höjdpunkterna i hans produktion. Hans akvarellteknik utvecklades med åren till en snabb, upplöst teknik i rena, klara färger och lätt penselföring. England med sina dimhöljda öar kom till fullt uttryck i arbetena från hans många resor. Sina sista år tillbringade Egron Lundgren i Stockholm men också därifrån fortsatte han sitt resande. Mest känd för en sentida publik har han blivit genom sina brev och dagboksanteckningar, utgivna under titeln En målares anteckningar 1 - 2 Egron Lundgrens väg i Södra Ängby, Stockholm är uppkallad efter Egron Lundgren.
Baccio Bandinelli
(17 October 1493 - shortly before 7 February 1560), was a Renaissance Italian sculptor, draughtsman and painter. Bandinelli was the son of a prominent Florentine goldsmith, and first apprenticed in his shop. As a boy, he was apprenticed under Giovanni Francesco Rustici, a sculptor friend of Leonardo da Vinci. Among his earliest works was a Saint Jerome in wax, made for Giuliano de' Medici, identified as Bandinelli's by John Pope-Hennessy Giorgio Vasari, a former pupil in Bandinelli's workshop, claimed Bandinelli was driven by jealousy of Benvenuto Cellini and Michelangelo; and recounts that:
william shakespeare
Born: 23 April 1564 Birthplace: Stratford-upon-Avon, England Died: 23 April 1616 Best Known As: The famed author of Romeo and Juliet


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved