Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

BRONZINO, Agnolo
Holy Family fgfjj
1534-40 Oil on wood, 124,5 x 99,5 cm Kunsthistorisches Museum, Vienna
ID: 05423

BRONZINO, Agnolo Holy Family fgfjj
Go Back!BRONZINO, Agnolo Holy Family fgfjj


Go Back!


 

BRONZINO, Agnolo

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Italian painter and poet. He dominated Florentine painting from the 1530s to the 1560s. He was court artist to Cosimo I de' Medici, and his sophisticated style and extraordinary technical ability were ideally suited to the needs and ideals of his ducal patron. He was a leading decorator, and his religious subjects and mythological scenes epitomize the grace of the high maniera style.  Related Paintings of BRONZINO, Agnolo :. | Allegorical Portrait of Dante f | Portrait of a Lady with a Puppy f | Portrait of Andrea Doria as Neptune df | Don Garcia de Medici | Portrait of a Lady in Green |
Related Artists:
John Raphael Smith
English Painter, 1752-1812,English printmaker, publisher and painter. The youngest son of the landscape artist Thomas Smith of Derby (d Bristol, 12 Sept 1767), he was apprenticed to a linen draper at the age of ten and around 1767 became a linen draper's assistant in London. He seems to have taught himself to paint miniatures and produced his first mezzotint in 1769, from Henry Benbridge's portrait of General Pascal Paoli (San Francisco, CA Pal. Legion of Honor). Smith married and opened a draper's shop in Exeter Exchange; about 1773 he began to engrave professionally and sold prints from the same shop.
Peacock, Joseph
Irish, 1783-1837
j. f. willumsen
(7. september 1863 i København - 4. april 1958 i Cannes) var en af pionererne bag det moderne gennembrud i dansk billedkunst omkring 1900. Han var primært maler, men mestrede de fleste kunstarter og arbejdede desuden som billedhugger, grafiker, keramiker, arkitekt og fotograf. J.F. Willumsen studerede ved Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1881 til 1885. Efter tre forgæves forsøg på at blive indstillet til afgangsprøven på Kunstakademiet, studerede han på Kunstnernes Frie Studieskoler i København. I 1891 var han med til at stifte Den Frie Udstilling, hvis udstillingsbygning han tegnede i 1898. Willumsen opholdt sig i hovedparten af sit liv uden for Danmarks grænser, hovedsageligt i Frankrig, hvor han under et ophold i Paris 1890-94 blev præget af symbolismen. I de følgende årtier blev han eksponent for flere af epokens kunstretninger og hans stil ændredes i mere ekspressiv retning. Willumsen tilbød en stor del af sine værker og kunstsamling til staten og arbejdede fra 1930'erne på oprettelse af et museum. I 1957, året før hans død, åbnede J.F. Willumsens museum i Frederikssund.


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved