Agnolo Bronzino
Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Agnolo Bronzino Museum
Nov 17, 1503 -- Nov 23, 1572. Italian Mannerist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Agnolo Bronzino.org, welcome & enjoy!
Agnolo Bronzino.org
 

BRONZINO, Agnolo
Holy Family g
c. 1540 Oil on wood, 117 x 93 cm Galleria degli Uffizi, Florence
ID: 05424

BRONZINO, Agnolo Holy Family  g
Go Back!BRONZINO, Agnolo Holy Family  g


Go Back!


 

BRONZINO, Agnolo

Italian Mannerist Painter, 1503-1572 Italian painter and poet. He dominated Florentine painting from the 1530s to the 1560s. He was court artist to Cosimo I de' Medici, and his sophisticated style and extraordinary technical ability were ideally suited to the needs and ideals of his ducal patron. He was a leading decorator, and his religious subjects and mythological scenes epitomize the grace of the high maniera style.  Related Paintings of BRONZINO, Agnolo :. | Don Garcia de Medici | Eleonora of Toledo with her son Giovanni de- Medici | Venus, Cupide and the Time (Allegory of Lust) fg | Portrait of a Lady with a Puppy f | Allegory of Happiness sdf |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Beckwith James Carroll
American, 1852-1917 was an American portrait painter. He was born at Hannibal, Missouri, on 23 September 1852. He studied in the National Academy of Design, New York City, of which he afterwards became a member, and in Paris (1873-1878) under Carolus Duran. Returning to the United States in 1878, he gradually became a prominent figure in American art. He took an active part in the formation of The Fine Arts Society, and was president of the National Free Art League, which attempted to secure the repeal of the American duty on works of art. Among his portraits are those of William Merritt Chase (1882), Miss Jordan (1883), Mark Twain, Thomas Allibone Janvier, John Schofield and William Walton. He taught at the Art Students League of New York -- where Violet Oakley was one of his students
Sergei Svetoslavsky
Russia,1869-1938


Agnolo Bronzino
All the Agnolo Bronzino's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved